Które zawody najbardziej obciążają serca kobiet?

Źródło: pixabay.com

Wykonywanie niektórych zawodów może mieć długofalowo negatywny wpływ na stan zdrowia. W przypadku kobiet zdołano wyróżnić kilka konkretnych form pracy, które mogą bardziej predysponować do chorób serca. Jakie zawody są szczególnie niebezpieczne?

Problemy z układem sercowo-naczyniowym stanowią powszechną dolegliwość u osób w podeszłym wieku. Choć naukowcom udało się już wyróżnić główne czynniki zwiększające ryzyko chorób serca – przede wszystkim niezdrową dietę, brak aktywności fizycznej oraz palenie papierosów – stale starają się oni poszerzyć tę listę. Odkrycie kolejnych przyczyn chorób serca pomoże w profilaktyce u przyszłych pokoleń. Tym razem przyjrzano się więc wpływowi wykonywania poszczególnych zawodów na stan zdrowia układu sercowo-naczyniowego u kobiet.

Jedno z badań przeprowadzonych przez japońskich naukowców dowiodło, że osoby na wyższych stanowiskach kierowniczych, niezależnie od branży, są bardziej narażone na choroby serca. Trudno jednak mieć pewność co do stuprocentowej wiarygodności tych wniosków, dlatego badanie zostanie jeszcze powtórzone.

Naukowcy z Uniwersytetu Drexel w Filadelfii postanowili kontynuować prace rozpoczęte przez Japończyków, przedstawiając badania uzupełniające dowody na to, że niektóre zawody mogą predysponować do chorób serca u kobiet. Za pośrednictwem danych udostępnionych przez Women’s Health Initiative szukano możliwych powiązań pomiędzy stanem zdrowia serca pacjentek a różnymi zawodami. Próba badawcza wyniosła ponad 65 tysięcy kobiet, których średni wiek wynosił 63 lata.

Wszystkie uczestniczki przeszły menopauzę. Pod uwagę brano czynniki takie, jak styl życia, nałogi, waga, aktywność fizyczna, odżywianie, poziom cholesterolu we krwi, ciśnienie krwi oraz poziom cukru we krwi. W sumie naukowcy odnotowali, że w całej grupie badawczej 13% kobiet miało zły stan zdrowia układu krążenia. Odkryto również związek pomiędzy konkretnymi zawodami a wyższym ryzykiem problemów zdrowotnych.

Zdaniem badaczy na wyższe ryzyko gorszego stanu zdrowia układu sercowo naczyniowego są narażone przede wszystkim kobiety wykonujące prace socjalne. Osoby te posiadały o 36% wyższe ryzyko chorób serca. Kolejną grupę stanowiły kasjerki mające o 33% wyższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Pomiędzy tymi zawodami a kolejnymi odnotowano wyraźną przepaść. Kolejne grupy zawodowe dotyczyły pielęgniarstwa oraz psychiatrii – w tych zawodach ryzyko wyniosło 16%.

Co ciekawe, dopatrzono się niższego ryzyka chorób serca u kobiet pracujących w obrocie nieruchomościami oraz piastujących stanowiska administracyjne.

Ocena

Brak głosów