Najnowsze badania obalają mit dotyczący zasady "5-sekund" !

Źródło: pixabay.com

Powszechnie panuje przekonanie, że żywność która spadła na podłogę można podnieść w przeciągu 5 sekund, dzięki czemu nie zdążą się na nią przenieść bakterie i jest ona bezpieczna do spożycia. Jednak ostatnie badania przeczą tej tezie. Według nich najmądrzejszym wyborem jest jednak wyrzucenie tego jedzenia.

Naukowcy pod kierownictwem prof. Donalda Schaffner’a z Rutgers University podjęli próbę zbadania skuteczności tej jedzeniowej „5-sekundowej” praktyki. Podczas testów zespół naukowców przeanalizował właściwości podłoży o różnych powierzchniach w odniesieniu do czasu kontaktu z jedzeniem, tzn. mniej niż 1 sekundę, 5 sekund, 30 sekund i 300 sekund. Użyli również cztery różne rodzaje pokarmu, w tym chleb i masło, cukierki i arbuza.

Naukowcy wykorzystali podczas badania preparat zawierający bakterie Enterobacter aerogenes - „kuzyna” salmonelli. Rozprzestrzenili je na różnych powierzchniach. Następnie pozwolono preparatowi wyschnąć przed zrzuceniem próbek żywności.

Przeprowadzone badania wykazały, że największym zanieczyszczeniem charakteryzował się arbuz, ponieważ jak się okazało wilgoć sprzyja przenoszeniu bakterii na jedzenie podczas kontaktu. Ponadto, dywan miał niższą szybkość transferu w porównaniu z innymi powierzchniami, natomiast szybkość transferu bakterii z drewna była zmienna.

Prof. Schaffner krótko skomentował uzyskane wyniki badań. Jego zdaniem bakterie co prawda nie posiadają nóg, jednakże poruszają się z wilgocią. I im bardziej wilgotny charakter ma jedzenie, tym większe jest ryzyko ich przeniesienia. Natomiast dłuższy czas kontaktu jedzenia z powierzchnią zazwyczaj prowadzi do transferu większej liczby bakterii.

Badacze doszli do wniosku, że chociaż dłuższy czas kontaktu skutkować może wzrostem przeniesienia bakterii, to nie można bagatelizować wpływu "innych czynników”, w tym rodzaju żywności i powierzchni.

Zatem, wbrew obiegowej zasadzie "5-sekund", w zależności od powierzchni podłoża oraz typu pokarmu, podczas kontaktu może dojść do natychmiastowego zanieczyszczenia żywności.

Ocena

Brak głosów