Czy wszystkie kobiety powinny badać się pod kątem raka jajnika?

Źródło: pixabay.com

Najnowsze ustalenia naukowców ze Stanów Zjednoczonych informują o tym, że większość kobiet nie powinna być badana pod kątem raka jajnika, a badaniom powinny poddawać się tylko osoby znajdujące się w kategorii wysokiego ryzyka.

Rak jajnika jest piątą najczęstszą przyczyną śmiertelności z powodu raka u kobiet. Okazuje się jednak, że niepotrzebne badania kontrolne mogą prowadzić do niebezpiecznych komplikacji zdrowotnych i dlatego warto badać się jedynie, jeśli ma się co do tego konkretne podejrzenia.

 

Badania na temat raka jajnika, które publikowano w ciągu ostatnich 14 lat dowodzą, że śmiertelność kobiet z związku z nowotworem to także skutek wyników fałszywie dodatnich, które prowadziły do niebezpiecznych powikłań pooperacyjnych.

 

 

Specjaliści są zdania, że kobiety, które nie posiadają genetycznie podwyższonego ryzyka wystąpienia raka jajnika, nie powinny wykonywać badań przesiewowych. Uzasadnieniem ma być fakt, że rak jajnika jest chorobą stosunkowo rzadką, a możliwe badania nie są jeszcze wystarczająco miarodajne. Fałszywie pozytywne wyniki mogą skutkować niepotrzebnymi powikłaniami po operacji, które także grożą śmiercią.

Ocena

Brak głosów